ProFlex - systemy progresywne


przeznaczenie: do kontroli poprawności dziłania rozdzielaczy w progresywnych, centralnych systemach smarowania środki smarne: smary NLGI do 2 typ: czujnik indukcyjny NC zasilanie: 10 - 36V DC maksymalne ciśnienie: 350 bar temperatura pracy: -25 do +80*C klasa zabezpieczenia: IP 67 rodzaj: dwuprzewodowy lub trójprzewodowy pnp sterownik: wbudowany

Pompa smaru typu KFAS

przeznaczenie: do podawania środków smarnych w progresywnych, centralnych systemach smarowania podawane środki smarne: smary NLGI do 2 wydajność: 1; 1,5; 2 ccm / min pojemność zbiornika: 1,0 l. maksymalne ciśnienie: 300 bar temperatura pracy: -25 do +75 *C zasilanie: 12, 24V DC; 90 - 264V AC liczba wyjść: 1 lub 2 sterownik: wbudowany

Pompa smaru typu KFGS

przeznaczenie: do podawania środków smarnych w progresywnych, centralnych systemach smarowania podawane środki smarne: smary NLGI do 2 wydajność: max. 2,5 ccm / min. pojemność zbiornika: 2, 6 lub 10 l. maksymalne ciśnienie: 300 bar temperatura pracy: -25 do +75*C zasilanie: 12, 24V DC; 90- 264 V AC liczba wyjść: 1, 2 lub 3 sterownik: wbudowany

Pompa typu LAGD 1000

Pompa przeznaczona do obsługi zwartych maszyn o maksymalnie 20 punktach smarowania. Posiada wbudowany rozdzielacz progresywny. Dostarczana w zestawie z przewodem smarowym i przyłączami. podawane środki smarne: smary NLGI 000 do 2 wydajność: 2,0 ccm/min, bateria 1,0 ccm/min pojemność zbiornika: 1,0 l. maksymalne ciśnienie: 150 bar temperatura pracy: od -25 do 60 *C, bateria od -10*C zasilanie: 24V DC, 110- 240V AC lub bateria 18V liczba wyjść: od 6 do 20, bateria do 12 sterownik: wbudowany przyłącza: wy: D6

Rodzielacze progresywne typu VPBM

Rozdzielacze blokowe z możliwością wewnętrznego grupowania wyjść. przeznaczenie: do odmierzania środków smarnych w progresywnych, centralnych systemach smarowania podawane środki smarne: smary NLGI do 2 wydajność: 0,13 ccm / cykl / wyjście maksymalne ciśnienie: 400 bar temperatura pracy: max 150 *C liczba wyjść: 6 - 20 przyłącza: We: M10x1, Wy: M10x1

Rodzielacze progresywne typu VPKM

Rozdzielacze sekcyjne z możliwością wewnętrznego grupowania wyjść i sekcjami o różnej wydajności. przeznaczenie: do odmierzania środków smarnych w progresywnych, centralnych systemach smarowania podawane środki smarne: smary NLGI do 2 wydajność: 0,04 ccm do 0,36 ccm / cykl / wyjście maksymalne ciśnienie: 250 bar liczba wyjść: 6 do 20 przyłącza: We: M10x1, Wy: M10x1

Rozdzielacze progresywne typu VPG / VPM

Rozdzialcze sekcyjne. przeznaczenie: do odmierzania środków smarnych w progresywnych, centralnych systemach smarowania podawane środki smarne: smary NLGI do 2 wydajność: 0,05 do 0,70 ccm / cykl /wyjście maksymalne ciśnienie: 250 bar liczba wyjść: 6 do 20 przyłącza: We: M14x1,5; Wy: G1/8 / M10x1