Nasze instalacje


Kruszarka stacjonarna

Kruszarka stacjonarna w kopalni surowców skalnych.

Przekładnia młyna surowca

Układ natryskowego smarowania przekładni młyna surowca w cementowni

Przenośnik skrzynkowy klinkieru

System automatycznego smarowania łancucha skrzynkowego przenośnika klinkieru w cementowni.

Przenośnik stalowo-członowy

Układ centralnego smarowania przenośnika stalowo- członowego w cementowni

Przenośniki węgla

Układ centralnego smarowania przenośników węgla w cementowni